P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

18 d’octubre 2007

Resum de notícies del Priorat

NOTICIES DEL PRIORAT

La Caixa i la Diputació col.laboren en la preservació del cranc de riu autòcton del Montsant

font: Premsa / Diputació de Tarragona

Els tècnics del Parc Natural han aïllat les poblacions de cranc de riu autòcton del Riu Montsant i han millorat el seu hàbitat, garantint l'aigua permanent i l'ombra. Les actuacions realitzades han consistit també en l'acotament de la zona on es troba la espècie invasora i la reducció de la densitat d'aquestes poblacions per mitjà de trampes i de pesca elèctrica. L'actuació s'emmarca en el conveni de col.laboració signat entre la Diputació de Tarragona i l'Obra Social "la Caixa" el 2006, que preveu la inversió de 3 milions d'euros en tres anys

L'espècie es considera amenaçada a nivell mundial i en perill d'extinció El projecte, anomenat Estudi del cranc de riu autòcton al Parc Natural de la Serra de Montsant, pretén conèixer quin és l’estat de les poblacions de cranc de riu autòcton al riu Montsant i elaborar i executar un pla d’actuació per tal d’afavorir la conservació d’aquesta espècie que es considera amenaçada a nivell mundial i en perill d’extinció, per la qual cosa és protegida internacionalment.

En els darrers anys, les poblacions de cranc de riu autòcton s’han vist reduïdes i fins i tot han arribat a desaparèixer a gran part de la Península Ibèrica. Les causes que han provocat aquesta situació han estat, entre d’altres, la forta expansió del cranc de riu americà, la captura d’exemplars per part de caçadors furtius, la contaminació de les aigües, la destrossa de l’hàbitat i els períodes de sequera. A la conca del riu Montsant, el cranc de riu autòcton va ser una espècie abundant fins la dècada dels vuitanta. Les raons abans exposades i l’aparició l’estiu del 2005, de la mà de l’home, del cranc roig americà han reduït les poblacions fins a pràcticament desaparèixer.

A la Península Ibèrica ja s’han comprovat els efectes de la introducció del cranc roig americà: aquest creix ràpidament i provoca efectes negatius a la comunitat a causa de la seva voracitat. Pot produir canvis a la xarxa tròfica i fins i tot pot eliminar els recursos tròfics, afectant la productivitat de la zona (reducció de la biomassa vegetal i la regressió d’algunes espècies animals com, per exemple, els moluscs). També és el vector de l’afanomicosi, una malaltia infecciosa que és mortal pel cranc de riu autòcton. El cranc roig americà és, doncs, una amenaça per a la biodiversitat a més de tenir efectes negatius sobre l’estructura física del terreny a causa de la seva activitat excavadora durant l’època reproductora i de produir danys als conreus que hi ha a les vores dels rius.

Davant d’aquest perill, el projecte en el que col•laboren la Diputació de Tarragona i l’Obra Social “la Caixa” té com a objectiu afavorir les poblacions de cranc de riu autòcton del riu Montsant tot millorant el seu hàbitat i minimitzant les poblacions de cranc roig americà. També es preveu dur a terme un programa d’educació ambiental sobre el perill que representa la introducció d’espècies forànies i la creació d’un programa de voluntariat ambiental de participació ciutadana.

Actuacions realitzades durant el 2007
El projecte Estudi del cranc de riu autòcton al Parc Natural de la Serra de Montsant es va iniciar l’any 2006 i finalitzarà el 2008. Les actuacions realitzades durant el 2007 s’han centrat en dos àmbits: afavorir la colonització del cranc de riu autòcton a la conca del Riu Montsant i controlar les poblacions de cranc roig americà.

Pel que fa al primer, l’estiu del 2007 s’han realitzat diverses millores de l’hàbitat en el qual es troba el cranc de riu autòcton per minimitzar les conseqüències de la sequera i el canvi climàtic. En aquest sentit s’ha creat un toll estival amb un dic de fusta per tal de garantir l’aigua; s’ha creat una estructura amb canyís per fer ombra a l’aigua i així evitar que aquesta es perdi per evaporació i que la seva temperatura augmenti en excés i s’han eliminat dos nuclis de canya americana, una espècie invasora que agafa molta aigua del riu, reemplaçant-la per vegetació autòctona. Durant el 2007, d’altra banda, s’ha realitzat un seguiment de la població de cranc de riu autòcton existent i s’han recollir mostres per determinar de quina de les dues subespècies existents es tracta. Quan se sàpiga es podrà estudiar la possibilitat de realitzar reintroducció d’exemplars de l’espècie autòctona per afavorir les poblacions actuals i la viabilitat de fer cria en captivitat.

Pel que fa al seguiment i control de les poblacions de cranc roig americà, durant l’estiu del 2007 s’ha realitzat amb trampes un seguiment de les poblacions existents a l’hora que s’han controlat i reduït aquestes per mitjà de la pesca elèctrica. També s’ha realitzat un seguiment de la sèquia del costat del riu per determinar si el cranc roig americà hi ha accedit. Els tècnics tancaran els accessos per tal que els individus de l’espècie invasora s’introdueixin a la sèquia i facin malbé els conreus.

El projecte que es duu a terme al Parc Natural de la Serra de Montsant preveu també l’elaboració d’un programa de divulgació, conscienciació i divulgació ambiental sobre la problemàtica existent amb el cranc de riu autòcton. En aquest sentit s’han realitzat diverses xerrades als municipis propers a la zona, s’ha participar a les III Jornades del Parc Natural de la Serra de Montsant i s’està elaborant un tríptic sobre els treballs realitzats.--   Butlletí de NOTÍCIES DEL PRIORAT  Periòdicament us farem arribar notícies publicades a diferents mitjans de comunicació, relacionades amb el territori del  Priorat, els seus pobles i la seva gent.  Tanmateix, si teniu notícies, avisos o comunicats que penseu que poden ser d'interès general, ens les podeu enviar i ho inclourem en properes edicions del nostre butlletí.  Salutacions,  Ramon Pàmies Editor del Butlletí de Notícies del Priorat  podeu veure algunes de les informacions anteriors a www.priorat.info