P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

20 d’abril 2007

NOTICIES DEL PRIORAT

Es presenta un llibre sobre la flora de la serra de Montsant


El parc Natural de la Serra del Montsant ha impulsat l'edició del llibre "La flora de la serra de Montsant". La publicació, realitzada per Roger Pascual, recull més de 1.250 plantes catalogades en aquesta zona. La presentació es va dur a terme als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona el passat dijous.

El parc Natural de la Serra del Montsant ha impulsat l'edició del llibre La flora de la serra de Montsant que és el resultat de més de vint anys de recerca sobre la biodiversitat vegetal del Montsant, un dels sistemes orogràfics més representatius i carregats de simbolisme de Catalunya. La publicació es va presentar el passat dijous als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona.

Entre 1983 i 2006 el seu autor, Roger Pascual i Garsaball, ha recorregut centenars de quilòmetres pel massís identificant de manera sistemàtica les espècies vegetals observades en els 132 sectors en què l'ha dividit.

Aquesta publicació recull i ordena les diferents espècies identificades i estudiades, amb els corresponents textos, imatges i mapes de distribució. Aquest és treball exhaustiu que ens descobreix un dels components més significatius del patrimoni natural de la serralada: la seva biodiversitat vegetal.

El llibre ha comptat amb el patrocini de REPSOL,YPF dins el conveni de col.laboració signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre activitats de promoció i noves actuacions al parc Natural de la Serra de Montsant.

La flora de la serra de Montsant s'inicia amb uns capítols introductoris en els quals s'analitza el medi físic i biòtic i s'introdueixen les zones de paisatge vegetal. Continua amb un apartat on s'explica la metodologia utilitzada per a la subdivisió del territori, les exploracions de camp, i la gestió de les dades. També inclou una descripció de les fitxes de cada espècie.

El tercer capítol, que conforma el gruix de l'obra, conté les fitxes descriptives de les 1.251 plantes diferents que s'ha trobat i/o citat a l'àrea geogràfica estudiada. Aquestes fitxes inclouen la família, els noms científic i popular, la forma vital (arbres, arbusts, plantes anuals...), l'element corològic (regió bioclimàtica) al qual pertany, la preferència pel substrat, l'abundància i la distribució a la serra de Montsant, indicant els límits altitudinals, els quadrants UTM de 10 x 10 on s'ha identificat i diverses localitats concretes per a cadascuna de les zones de paisatge vegetal on creix. Les fitxes es completen amb un mapa de distribució a l'àrea estudiada i, en un 80% de les plantes aproximadament, amb una fotografia representativa.

Seguidament es dedica un espai a l'anàlisi dels resultats globals, pel que fa a la biodiversitat vegetal i la seva distribució en el territori, la representació dels elements corològics i el ventall de formes vitals, entre d'altres aspectes. El capítol acaba amb una relació de les plantes protegides, endèmiques vulnerables o que per raons diverses mereixerien ser protegides en aquest àmbit geogràfic. En aquest capítol s'esbossen algunes idees sobre la posició biogeogràfica de la serra de Montsant, la diversitat ambiental i les zones més sensibles. Aquestes dades que es presenten han de permetre, en el futur, la generació d'altres estudis o línies de recerca.

El llibre es completa amb la bibliografia, i tres annexos on trobem uns índexs de gèneres i espècies, una relació sistemàtica de les comunitats vegetals que s'han descrit o identificat a Montsant, i una breu explicació sobre llurs característiques i distribució.

En resum, els trets més destacables de La flora de la serra de Montsant podrien resumir-se en:

- Concentrar d'una manera ordenada les dades de més de 20 anys de recerca.

- Ser l'única flora d'un espai natural amb uns mapes de distribució detallats per a cadascuna de les plantes.

- Incloure per a gairebé 1.000 espècies una fotografia representativa realitzada dins del territori estudiat, amb la indicació de l'indret i la data.

- Aportar 150 espècies noves a la flora de la muntanya.

- Contribuir a la flora catalana amb tres noves espècies.

- Presentar una llista raonada de plantes a protegir.

Aquest és, doncs, un treball que neix de la voluntat de l'autor i la seva estimació pel territori. Roger Pascual és doctor en Biologia i treballa en una empresa d'enginyeria agrònoma, realitzant tasques d'anàlisi del territori i els sistemes naturals. Implicat en els moviments ciutadans a favor d'un desenvolupament territorial equilibrat i sostenible —és membre actiu de la Plataforma per a la defensa del patrimoni natural del Priorat— i en la reivindicació de la declaració de Montsant com a parc natural, ha desenvolupat una considerable tasca de difusió dels valors mediambientals del Priorat i, en concret, de la serra de Montsant, per mitjà d'articles a la premsa o conferències.

La flora de la serra de Montsant és una obra que ha de constituir alhora una eina útil per a la gestió i un document de consulta, esdevenint una obra de referència per a estudis sobre altres indrets. Pretén esdevenir una eina tant com a referència imprescindible als departaments universitaris de ciències naturals, com per a les persones interessades en la serra de Montsant i el seu patrimoni natural.

Com a fruit d'un treball intens i acurat, que suma el rigor científic en el la feina, amb la vinculació emocional, com a exponent de la voluntat del Parc Natural de la Serra de Montsant de dotar-se d'instruments per al coneixement i la gestió del territori; com a eina per a la difusió dels valors patrimonials de la serralada; la publicació d'aquesta obra constitueix una fita en la trajectòria d'aquest encara jove parc natural.

L'obra està editada per Rafael Dalmau ed., en 2 volums de 672 pàgines cadascun, relligats amb tapa dura estampada amb daurat, i amb sobrecoberta a color. El preu de venda al públic és de 35 € cada volum.

Tarragona / DTG Tarragona / Generalitat
20-04-2007 / 12:07--   Butlletí de NOTÍCIES DEL PRIORAT  Periòdicament us farem arribar notícies publicades a diferents mitjans de comunicació, relacionades amb el territori del  Priorat, els seus pobles i la seva gent.  Tanmateix, si teniu notícies, avisos o comunicats que penseu que poden ser d'interès general, ens les podeu enviar i ho inclourem en properes edicions del nostre butlletí.  Salutacions,  Ramon Pàmies Editor del Butlletí de Notícies del Priorat  podeu veure algunes de les informacions anteriors a www.priorat.info