P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

04 de juliol 2007

Notícies del Priorat

NOTICIES DEL PRIORAT

C  COMUNICAT  DE LA PLATAFORMA DEL PRIORAT:

 La PDPNP, un cop constituïts els ajuntament resultants de les darreres eleccions municipals, farà arribar a tots els consistoris i al govern del Consell comarcal el resultat i les conclusions de la jornada sobre Urbanisme i Paisatge que va tenir lloc a Falset el dia 28 d’abril passat.
En la taula rodona amb els representants polítics que es presentaven a les eleccions va quedar palès el consens sobre una sèrie d’aspectes que es poden resumir en tres punts:
·         És possible i necessari compaginar la resposta a les necessitats de creixement de la població i de desenvolupament econòmic amb el manteniment de la identitat i singularitat del Priorat.
·         Només amb una correcta, coordinada, consensuada i autoexigent planificació, evitarem el risc de caure en els errors que ja han desfigurat tantes contrades del nostre país.
·         I, per sobre de tot, no podem deixar de prendre consciència que el paisatge i els pobles del Priorat constitueixen un patrimoni de tots que no podem malmetre.
D’aquests punts d’ordre genèric es desprèn que en la seua aplicació pràctica  a escala municipal cal tenir com a criteris directors que:
·         Els POUM han de respectar la tipologia de les poblacions i de les construccions, basant-se en un creixement compacte, que no malmeti territori ni encareixi serveis.
·         S’ha de afavorir l’aprofitament del sòl urbà existent i facilitar la adequació de les construccions existents als nous usos i necessitats.
·         El creixement ha de ser moderat i dirigit, en primera instància, a resoldre la demanda dels residents al Priorat.
·         En cap cas s’ha de caure en el parany de posar sòl a disposició del constructors sense un pla parcial que determini els usos, la densitat i la tipologia de les edificacions.
·         Es imprescindible planificar paral·lelament el les necessitats de serveis que implica el creixement i preveure’n una adequada cobertura. 
Per tot això, pensem que els nous governs municipals i comarcal han d’establir un calendari d’actuacions que passa per:
  • Donar prioritat a la redacció i aprovació dels diferents instruments de planificació que, en l’ambit comarcal passa per aprovar el document normatiu de la Carta del Paisatge, com a primera i urgent actuació del nou Consell Comarcal,  per tal que sigui tinguda en compte pels ajuntaments que estan en procés de redacció del POUM i que la resta es comprometin a adaptar els POUM respectius a aquest document d’àmbit comarcal.
  • Elaborar un PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PRIORAT que estableixi el marc per a un desenvolupament coherent i equilibrat del conjunt de la comarca.
EL Priorat, 1 de juliol de 2007

******************************

Els Serveis Socials d'Atenció Primària del Consell Comarcal del Priorat van organitzar fa uns mesos a Cornudella de Montsant i a Marçà les jornades "Per cuidar ens hem de cuidar", dirigit a dones que cuiden a familiars dependents. Fruit d'aquestes trobades va sorgir la necessitat, per part de les dones cuidadores, de seguir mantenint un espai de trobada en el que es pogués parlar de les seves emocions, intercanviar experiències, compartir sentiments i vivències.
 
Davant aquesta demanda, els Serveis Socials del Consell Comarcal han engegat un projecte amb el consens de les participants de les jornades “Per cuidar ens hem de cuidar”, per tal de crear un grup que serveixi per donar suport psicològic a les cuidadores que tenen al seu càrrec familiars dependents. Aquest grup, dirigit per un psicòleg, està format per 15 persones que es troben mensualment.

**********************

--   Butlletí de NOTÍCIES DEL PRIORAT  Periòdicament us farem arribar notícies publicades a diferents mitjans de comunicació, relacionades amb el territori del  Priorat, els seus pobles i la seva gent.  Tanmateix, si teniu notícies, avisos o comunicats que penseu que poden ser d'interès general, ens les podeu enviar i ho inclourem en properes edicions del nostre butlletí.  Salutacions,  Ramon Pàmies Editor del Butlletí de Notícies del Priorat  podeu veure algunes de les informacions anteriors a www.priorat.info