P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

12 d’abril 2006

Noticies diverses del Priorat

En marxa les obres de la carretera Marça-Capçanes Diari de Tarragona -A. Caralt La Diputació de Tarragona espera finalitzar abans d'acabar l'any les obres de remodelació de la carretera TV-3002, que uneix les poblacions prioratines de Marçà i Capçanes. Actualment s'estan duent a terme les tasques de construcció del nou traçat en diversos punts del recorregut utilitzant maquinaria pesada. El projecie, amb un pressupost d'l.635.871 euros, consisteix en l'arranjament de la totalitat de la carretera que separa Capçanes de Marçà, mitjançant l'eliminació dels revolts estrets i perillosos i l'eixamplament de la calçada fins als set metres. A més, amb l'adequacio de la via, l'accés al nucli urbà de Capçanes quedarà completament modificat. Així, davant de les instal.lacions de la cooperativa, el projecte preveu una rotonda de 36 metres de diametre, amb la corresponent urbanització de llambordins, instal.lació de rec, plantació de jardineria i instal.lació de l'enllumenat. Al seu costat, es reconstruirà un nou pont sobre el ferrocarril a l'entrada de la poblaciè, de 14,3 metres de llum. Les obres han estat reclamades durant anys pel consistori i el veïnat. ************************** Capçanes substitueix la xarxa de clavegueram per eliminar les humitats a als habitatges Diari de Tarragona - A. Caralt Ara fa mig segle, molts carrers de la població prioratina de Capçanes es van dotar de clavegueram a través d'un antic sistema de canonades construïdes in situ amb motlles. Amb el pas del temps, el material que donava forma a la canonada va anar perdent la seva capacitat d'impermeabilització fins a generar greus humitats al subsol del carrer i a les parets dels habitatges. El consistori, consclent del problema ha iniciat un programa de substitució del clavegueram de la població començant pels carrers en pitjor estat. A la meitat del mes de febrer, van iniciar-se les obres de renovació als carrers del Sol i de la Font. Aigua potable i gas A banda de la substitució del clavegueram amb canonades de polietilè, els treballs inclouen la substitució de les canonades de l'aigna potable, la instal.lació de la xarxa de gas propà i la renovaciò del ferm. Finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis dc Catalunya (PUOSC), les obres tenen un termini d'execució de quatre mesos, així que es preveuen finalitzar a mitjan mes de juny. Un cop acabats els treballs, el consistori iniciarà la remodelació del carrer Major gràcies als ajuts, en aquest cas, d'un pla de la Diputació de Tarragona. Per a la propera legislatura, l'actual equip de govern preveu la remodelació dels carrers de la Font i Pau Casals amb la matelxa finalitat. ************************** Millor xarxa sanitària i de transport públic, precs de la gent gran del Priorat El Priorat trametrà aquestes demandes durant el futur Congrés Nacional de la Gent Gran ACN | A. Caralt- diaridetarragona.com El Consell Consultiu de la Gent Gran del Priorat ha prioritzat un seguit de peticions per reclamar durant el 5è Congrés de la Gent Gran convocat per al proper mes d'octubre a Barcelona. L'òrgan consultiu, reunit el passat 21 de març, considera que el deficient sistema de transport públic, la insuficient xarxa sanitària a la comarca i la necessitat d'equiparar les pensions dels pagesos jubilats amb les persones que viuen en un entorn urbà són les necessitats més importants. La representant del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Priorat, Conxita Balcells, ha assenyalat que moltes persones de la comarca «queden aïllades d'un poble a l'altre a causa de la manca de transport públic». En aquest sentit, Conxita Balcells ha recordat que no es poden comparar les necessitats de la gent gran del Priorat amb les de la gent que viu en una gran ciutat «perquè tenen el metge al costat de casa o transports gratuïts per poder anar a veure museus o fer qualsevol activitat». La millora del transport públic al Priorat és «una utopia» per a Balcells «perquè els pobles estan molt dispersos en una comarca on vivim unes 10.000 persones», apunta. Conxita Balcells també ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies que «abans hi havia més autobusos perquè la gent es pogués desplaçar, i això ho han reduït perquè ens diuen que el servei és deficitari». Aquesta manca de transport públic també els impedeix o dificulta, segons Balcells, «portar a terme activitats com ara cursos», lamenta. Pel que fa al sistema sanitari, la membre del Consell Consultiu de la Gent Gran valora el servei d'equipaments sanitaris com ara l'hospital comarcal de Móra d'Ebre o els centres sanitaris de Falset o el Masroig, però troba a faltar més centres sanitaris en molts pobles de la comarca del Priorat. Una altra de les peticions de les persones grans és l'equiparació de les pensions dels pagesos jubilats a les de la resta de pensionistes que no han treballat en el món rural. Aquestes van ser algunes de les conclusions a què van arribar els onze delegats que representen el Priorat en l'últim Consell Consultiu de la Gent Gran celebrat el passat 21 de març. Aquestes demandes seran traslladades en el marc del 5è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, que tindrà lloc a Barcelona els dies 4, 5 i 6 del proper mes d'octubre. El Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCAT) és l'òrgan consultiu i de participació del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que assumeix la màxima representació de la gent gran de Catalunya davant de les institucions, en relació amb totes les qüestions que siguin d'interès i, especialment, en el seguiment dels acords dels congressos nacionals. D'altra banda, la representant del Priorat també ha anunciat que la Trobada de Gent Gran del Priorat es celebrarà enguany el dia 10 de juny a la població prioratina de Poboleda.