P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

20 de març 2006

Cambra deComerç de Reus

Actualment, està en fase de renovació la Junta Directiva de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, que representa a les empreses i comerços de les comarques del Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Conca de Barberà i Baix Camp.  La junta està formada per 28 persones en representació de tots els sectors econòmics de les comarques, de manera ponderada en funció del P.I.B. (producte interior brut) que aporta cada sector a l'economia de la zona.  En una fase inicial s'han presentat 34 candidats, per ocupar els 28 llocs que hi ha a la Junta de la Cambra.  Les eleccions es faran entre el 16 de maig i el 8 de juny. - Cal remarcar que de la nostra comarca del Priorat, un cop tancat el període de presentació de candidatures, no ha sorgit cap candidat o candidata per ocupar algun dels 28 llocs de la Cambra; tot i que sí que hi ha hagut empreses que han demanat informació, finalment no han presentat candidatura.  Per contra, sí que hi ha candidats de la comarca de la Ribera d'Ebre.