P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

06 de febrer 2006

Pacte Territorial del Priorat i Conca deBarberà

Presentació del Pacte Territorial de les comarques de Priorat i Conca de Barberà
7 de febrer 2006 de 19:00 a 21.00 hores al Centre Cultural de Vilanova de Prades.

El Pacte Territorial vol promoure una dinàmica d'interrelació entre els diferents agents socials i administracions públiques presents en un territori per dissenyar una política rural tenint en compte el conjunt de potencialitats i limitacions de cada espai rural. L'elaboració del *Pacte* es durà a terme tenint en compte el nou marc del PDR 2007-2013, les directrius comunitàries, el Pla estratègic nacional i el plantejament de futur de desenvolupament rural de Catalunya, en el marc del Congrés del món Rural de Catalunya.