P R I O R A T

Recull de noticies de la comarca

Nom:
Ubicació: Priorat, Catalunya, Spain

07 de març 2006

Cabacés-habitatges de Protecció Oficial

Convocatòria per comprar habitatges de protecció oficial a Cabacés

Diari EL PUNT

El Departament de Benestar i Família ha obert la convocatòria per la
presentació de sol·licituds per la compra de set habitatges de
protecció oficial a Cabacés. Els impresos de sol·licitud són a
l'Ajuntament del municipi, on també s'hauran de presentar, i el
termini finalitzarà el 10 de març. La promoció, situada al número 60
del carrer del Mig de Cabacés, al Priorat, està formada per set
habitatges distribuïts en planta semisoterrani, planta baixa i dues
plantes superiors. La superfície de cada pis és d'entre 69 i 74m2.
L'habitatge de la planta semisoterrani té pati de 25m2, i els dos
habitatges de la planta segona també tenen cadascun un pati d'ús
exclusiu. Els pisos tenen tres dormitoris, un traster i una plaça
d'aparcament vinculada. El preu de compra serà aproximadament
d'entre 90.500 i 96.110 euros. Per accedir a la promoció han
establert diversos requisits: que les persones que consten a la
sol·licitud no siguin propietàries de cap habitatge i que
l'habitatge que s'adjudiqui es destini a residència habitual. A més,
també hi haurà un barem de puntuació segons els anys d'empadronament
a Cabacés i la situació del lloc de treball -al municipi, al Priorat
o comarques limítrofes-.